SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

EKO TEKSTİL’i arayan kişilerin paylaşmış oldukları kişisel veriler için EKO TEKSTİL Veri Sorumlusu sıfatıyla; ad-soyad, telefon numarası, ses kaydı, elektronik posta adresi, TC Kimlik Numarası, adres, sabit telefon numarası  kişisel verilerini;

 

  • Arayanın teyit edilebilmesi ve arayana doğru ifade edilebilmesi,
  • EKO TEKSTİL’in fiziksel ve elektronik ortamlardaki güvenlik uygulamaları ile bilgi güvenliği ve gizlilik politika ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi,
  • Hazırlık faaliyetleri tamamlanarak talep edilen hizmetin müşterilerin kullanımına sunulması,
  • Arayanların talep ve şikayetleri ile ilgili kayıtların oluşturulabilmesi ve incelenebilmesi için gerekli verilerin elde edilebilmesi
  • Kanun gereği işlenmesi gereken verilerin işlenmesi
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak EKO TEKSTİL’in telefon santral iletişimi vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre EKO TEKSTİL’in Altınşehir Mh. Tavukçuyolu Cd. Hayat Sk. No:2 Ümraniye/İSTANBUL adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla ekotekstil@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden info@ekoiselbiseleri.com.tr adresine iletebilirsiniz.