KVKK AYDINLATMA METNİ

EKO TEKSTİL İŞ ELBİSELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (Bundan sonra EKO TEKSTİL olarak yazılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.
 

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI (detaylı bilgi için tıklayınız)

EKO TEKSTİL, sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlemektedir:

 

 • EKO TEKSTİL in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı) vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi, İş sürecinde kişinin sağlığının takip edilmesi 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi, çalışma sürekliliğinin sağlanabilmesi

 • Denetim etik faaliyetlerin yürütülebilmesi

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, Özlük Dosyasını oluşturulması 

 • Yaka kartlarını oluşturmak ve personelin tanınmasını sağlamak 

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

 • Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi, Personellere maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi sigorta giriş işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, SGK Ödemelerini gerçekleştirmek Tazminat, İcra AGİ , Prim, Mesai ücretlerini ödemek 

 • Çalışanın işe elverişli olup olmadığının, uygunluğunun tespiti ve görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi 

 • Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi 

 • EKO TEKSTİL’in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik yönetmelik ve politikalarına uyum sağlanması 

 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi 

 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü 

 • Personel yetkinlik bilgisini öğrenme ve kişisel gelişimini takip etme, Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek 

 • İş avans ve yapılan masraf ödemelerini gerçekleştirmek ve İş Seyahat ve avans ödemelerini kayıt altında tutmak 

 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi 

 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi 

 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek 

 • Diğer yasal zorunlulukların yerine getirilmesi 

 • KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

 

Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
 

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Dini, Kan Grubu’, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, (kimlik bilgileri)

 • Pasaport, Ehliyet Fotokopisi

 • Firma Adı, Firma Unvanı, Cari Kodlar, İmza Sirküleri, Unvan

 • Mesleki Yeterlilik Sertifikaları, Diploma, CV, Sertifika (İlkyardım Sertifikası,), İSG Eğitim Formları, Unvan, Departman Bilgisi, Eğitim Bilgisi

 • Maaş ödemeleri, Yıllık izin kayıtları, İcra kesintileri, Prim bilgileri, AGİ, SGK, Vergi Ödemeleri, Kıdem/ihbar vb. tazminat ödemeleri, IBAN bilgileri, ALYANS Adresi, (Finansal bilgi)

 • İcra Takip Belgeleri, Sabıka Kaydı, Adli Sicil Belgesi (Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri), Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar (Hukuki İşlem Bilgisi)

 • Adresiniz, İkametgah Adresi, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz, Acil Durum Aranacak Kimse Bilgisi, Yakın telefonu gibi iletişim verileriniz

 • Sağlık raporu, Engelli raporu

 • kamera kayıtları

 • Video, Fotoğraf

 • Parmak İzi, Kart Sistemi Bilgileri

 • Referanslar veya EKO TEKSTİL tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler

 • Araç plaka bilgileri

 • Maaş ödemeleri, Fazla Mesai Raporu, BES, AGİ, SGK, SGK Hizmet Dökümü, Ücret Bilgisi, IBAN bilgileri, Hesap Bilgisi, Banka, Hesap No, (Finansal bilgi),

 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz ve konum verileriniz.
   

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
 

 • İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 • Satış ve Destek bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

 • Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

 • İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,

 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 • Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

 • Mali İşler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

 • Firma Yönetimi, Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

 • Firma Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından firmamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

 • Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” EKO TEKSTİL ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.


 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen;

 • Bankalara, Mali müşavire, Vergi Daireleri,

 • Devlet Daireleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Noter

 • Gümrük müşavirliği

 • Tedarikçi Firmalar,

 • Seyahat Acenteleri,

 • Kargo Şirketleri,

 • Hizmet alınan firmalar,

 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,

 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,

 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri, Denetim kayyumu

 • Bağımsız denetim kurumları,

 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • Sağlık kurumları, Hastaneler,

 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Şirket Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi),  İle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.


   

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve EKO TEKSTİL’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda EKO TEKSTİL’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Şirketimize ait Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikasına www.ekoiselbiseleri.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
 

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI
 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.ekoiselbiseleri.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak

 • Altınşehir Mh. Tavukçuyolu Cd. Hayat Sk. No:2 Ümraniye/İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir,

 • Noter kanalıyla gönderebilir,

 • info@ekoiselbiseleri.com.tr adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.